Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Potok Górny

Wójt

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Stanisław Dyjak Wójt Gminy 0 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
84 685 25 00
Godziny przyjęć i numer pokoju

godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Obowiązki

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.